01554 899 499 simplelettings@carmarthenshire.gov.uk Cymraeg

Landlordiaid a Datblygwyr

Mae gennym lawer o denantiaid sy’n aros am gartref, a gallwn gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau gyda manteision hael, gan gynnwys cymorth ariannol ac ymarferol.

Simply choose one of the following packages:

Rhent gwarantedig am bum mlynedd o leiaf, gan gynnwys yr holl gostau atgyweirio, cynnal a chadw a rheoli. Rhowch eich allweddi i ni a derbyniwch eich rhent - mae mor syml â hynny.

 • Incwm rhent gwarantedig am dymor lesio pum mlynedd sylfaenol
 • Dim colli rhent yn ystod cyfnodau pan fydd yr eiddo yn wag
 • Yr holl waith atgyweirio a chynnal a chadw wedi’i gynnwys
 • Yr holl gyfrifoldebau rheoli wedi’u cynnwys
 • Cymorth ariannol ar gael i uwchraddio’ch eiddo
 • Cyngor di-dâl gan staff cymwysedig sy’n cael eu rheoleiddio

Gwasanaeth rheoli eiddo llawn am bris cystadleuol, gyda chymhellion hael, fel cymorth i wella’ch eiddo.
Hefyd:

 • Tystysgrif a gwasanaeth diogelwch nwy di-dâl ar gyfer landlordiaid, a chytundeb gofal cartref 24 awr
 • Prawf trydanol ac adroddiad archwilio di-dâl
 • Tystysgrif perfformiad ynni ddi-dâl
 • Cymorth ariannol i uwchraddio’ch eiddo
 • Dim ffioedd rhagarweiniol neu weinyddol
 • Cyngor di-dâl gan staff cymwysedig sy’n cael eu rheoleiddio

Cynllun canfod tenant cost isel, gyda manteision ychwanegol, yn cynnwys:

 • ein Gwasanaeth Canfod Tenant am bris cystadleuol, gyda thenantiaid yn aros
 • Cytundeb a llofnodi tenantiaeth di-dâl
 • Stocrestr broffesiynol ddi-dâl
 • Tystysgrif bond a/neu rent ymlaen llaw
 • Cymorth i’ch tenantiaid wneud cais am Fudd-dal Tai/Credyd Cynhwysol
 • Cyngor a chymorth di-dâl ar ddechrau’r denantiaeth

Apply online today

Not sure what package you need?

Use our checklist to identify which package will best suit your needs...
Package finder

Do you want to manage your Own Property

Do you want to be responsible for all repair work?

Bronze Package

Silver Package

Gold Package

Useful links and downloads