01554 899 499 simplelettings@carmarthenshire.gov.uk English

Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Hawlfraint

© Hawlfraint Cyngor Sir Gaerfyrddin 2018

Gellir defnyddio ac ail-ddefnyddio'r wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan hon yn rhad ac am ddim o dan dermau’r  Drwydded Llywodraeth Agored v3.0.

Nid yw hyn yn cynnwys delweddau stoc sydd yn hawlfraint Shutterstock.com a rhaid cael eu caniatâd i ddefnyddio deunydd hwn.

Ymwadiad

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin (y Cyngor) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth sydd ar y wefan hon yn gywir, yn ddibynadwy, ac wedi'i diweddaru. Nid yw'r Cyngor, ei gyflenwyr, na phartïon eraill sy'n gysylltiedig â chreu a gweithredu'r wefan hon, yn atebol am unrhyw ddifrod, colled, neu anghyfleustra uniongyrchol neu anuniongyrchol a achosir gan ddibyniaeth a ddeillia o ddefnyddio'r wefan hon.

Dolenni cyswllt

Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni cyswllt â gwefannau eraill y mae'n bosibl nad ydynt yn cael eu gweithredu gan y Cyngor. Nid yw'r Cyngor yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn, ac nid yw'n atebol am unrhyw ddifrod, colled, neu anghyfleustra a allai ddigwydd yn sgil defnyddio'r gwefannau.