01554 899 499 simplelettings@carmarthenshire.gov.uk English

Tenantiaid

Gallwch fod yn sicr y byddwch yn byw mewn llety o safon pan fyddwch yn rhentu cartref drwy Gosod Syml.

Mae pob eiddo yn cael ei archwilio a'i gymeradwyo gan swyddog awdurdodedig o Gyngor Sir Caerfyrddin cyn cael ei roi ar rent. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n landlordiaid er mwyn sicrhau y bodlonir yr holl reoliadau, er mwyn i chi gael tawelwch meddwl eich bod chi a'ch teulu yn byw mewn cartref sy'n ddiogel.

 • Cofrestru am gartref
 • Talu eich rhent neu gael golwg ar eich cyfrif rhent
 • A ydych chi angen cymorth o ran bond?
 • Help i dalu eich rhent
 • Rhoi gwybod am broblem neu wneud cais am waith atgyweirio
 • Archwiliadau/ymweliadau ag eiddo
 • Eich Cytundeb Tenantiaeth
 • Budd-daliadau a chymorth
 • Cyngor am denantiaeth
 • Tenancy deposit Schemes
 • Cymorth gyda’ch tenantiaeth
 • Cymdeithasau Tai yn Sir Gaerfyrddin
 • Cysylltiadau Defnyddiol

Ddim yn gymwys am gartref Gosod Syml? Dyma rai llefydd eraill y gallech ddod o hyd i rywbeth sy'n addas i chi...

www.zoopla.co.uk
www.righmove.co.uk
www.gumtree.co.uk
www.spareroom.co.uk
www.flatshare.com
www.onthemarket.co.uk

Gallech hefyd droi at eich papur newydd lleol, eich asiantaethau tai a gosod lleol, ac at adnoddau eraill megis hysbysfyrddau mewn archfarchnadoedd a chyfryngau cymdeithasol.