01554 899 499 simplelettings@carmarthenshire.gov.uk English

Pecyn Efydd

Beth yw manteision y Pecyn Efydd i mi?

Mae’r Pecyn Efydd yn ddull cost isel o ddod o hyd i denantiaid addas yn gyflym! Ar ôl talu ffi fach, byddwch chi’n mwynhau’rmanteision canlynol:

 • Bond mis drwy’r Cynllun Tystysgrif Bond
 • Un mis o rent ymlaen llaw
 • Gwiriadau cymhwysedd a fforddiadwyedd di-dâl
 • Gwiriadau eiddo a stocrestrau di-dâl
 • Cytundebau tenantiaeth ysgrifenedig
 • Cymorth i denantiaid gwblhau ffurflenni cais 
 • Mynediad i gyngor cyfreithiol ar faterion tenantiaeth ac arferion gosod da
 • Cymorth ar gyfer y tenant a’r landlord ar ddechrau’r denantiaeth.
 • Sut fyddwch chi’n dewis tenantiaid sy’n addas i’m cartref?
 • Faint o arian rhent byddaf yn ei dderbyn?
 • Sut byddaf yn derbyn y taliadau rhent?
 • Pa fath o eiddo sydd ei angen fwyaf?
 • Pa gymorth sydd ar gael i mi?
 • Faint o amser sydd ei angen i gwblhau’r broses?
 • Pa gyfrifoldebau fydd gennyf fel landlord?