01554 899 499 simplelettings@carmarthenshire.gov.uk English

Pecyn Aur

Beth yw manteision y Pecyn Aur i mi?

Nod ein Pecyn Aur yw sicrhau bod y broses o osod eich eiddo mor hawdd â phosibl – byddwn ni’n derbyn cyfrifoldeb llawn am yr eiddo am gyfnod sylfaenol o bum mlynedd fel rhan o gytundeb lesio sy’n cynnwys rhent gwarantedig.

Byddwch chi’n derbyn:

 • Cytundeb lesio am gyfnod sylfaenol o bum mlynedd, pan fydd Gosod Syml yn derbyn cyfrifoldeb fel landlord
 • Incwm rhent gwarantedig dros gyfnod y les, hyd yn oed ar adegau pan fydd yr eiddo yn wag
 • Bydd taliadau rhent yn cychwyn ar ôl i chi lofnodi’r les, hyd yn oed os yw’r eiddo yn wag
 • Mae’r holl waith atgyweirio a chynnal a chadw, a’r costau cysylltiedig, wedi’u cynnwys
 • Faint o arian rhent byddaf yn ei dderbyn?
 • Sut byddaf yn derbyn y taliadau rhent?
 • Beth am waith atgyweirio neu waith cynnal a chadw parhaus?
 • Beth am filiau?
 • Sut fyddwch chi’n dewis tenantiaid sy’n addas i’m cartref?
 • Pa fathau o eiddo sy’n addas?
 • Ym mha ardaloedd y mae angen eiddo?
 • Mae angen uwchraddio fy eiddo – sut fydd hyn yn gweithio?
 • A ydych chi’n cynnig unrhyw gymhellion ariannol eraill?
 • Pa fath o gytundebau fydd tenantiaid yn eu derbyn?
 • Faint o amser sydd ei angen i gwblhau’r broses?
 • Beth sy’n digwydd ar ddiwedd y les?
 • Mae gennyf ddiddordeb yn y Pecyn Aur – beth yw’r cam nesaf?