01554 899 499 simplelettings@carmarthenshire.gov.uk English

Landlordiaid a Datblygwyr

Mae gennym lawer o denantiaid sy’n aros am gartref, a gallwn gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau gyda manteision hael, gan gynnwys cymorth ariannol ac ymarferol.

Dewiswch un o’r pecynnau canlynol

Rhent gwarantedig am bum mlynedd o leiaf, gan gynnwys yr holl gostau atgyweirio, cynnal a chadw a rheoli. Rhowch eich allweddi i ni a derbyniwch eich rhent - mae mor syml â hynny.

 • Incwm rhent gwarantedig am dymor lesio pum mlynedd sylfaenol
 • Dim colli rhent yn ystod cyfnodau pan fydd yr eiddo yn wag
 • Yr holl waith atgyweirio a chynnal a chadw wedi’i gynnwys
 • Yr holl gyfrifoldebau rheoli wedi’u cynnwys
 • Cymorth ariannol ar gael i uwchraddio’ch eiddo
 • Cyngor di-dâl gan staff cymwysedig sy’n cael eu rheoleiddio

Gwasanaeth rheoli eiddo llawn am bris cystadleuol, gyda chymhellion hael, fel cymorth i wella’ch eiddo.
Hefyd:

 • Tystysgrif a gwasanaeth diogelwch nwy di-dâl ar gyfer landlordiaid, a chytundeb gofal cartref 24 awr
 • Prawf trydanol ac adroddiad archwilio di-dâl
 • Tystysgrif perfformiad ynni ddi-dâl
 • Cymorth ariannol i uwchraddio’ch eiddo
 • Dim ffioedd rhagarweiniol neu weinyddol
 • Cyngor di-dâl gan staff cymwysedig sy’n cael eu rheoleiddio

Cynllun canfod tenant cost isel, gyda manteision ychwanegol, yn cynnwys:

 • ein Gwasanaeth Canfod Tenant am bris cystadleuol, gyda thenantiaid yn aros
 • Cytundeb a llofnodi tenantiaeth di-dâl
 • Stocrestr broffesiynol ddi-dâl
 • Tystysgrif bond a/neu rent ymlaen llaw
 • Cymorth i’ch tenantiaid wneud cais am Fudd-dal Tai/Credyd Cynhwysol
 • Cyngor a chymorth di-dâl ar ddechrau’r denantiaeth

Rhowch gais ar-lein heddiw

Ddim yn siŵr pa becyn rydych chi ei angen?

Defnyddiwch ein rhestr wirio i’ch helpu chi i benderfynu pa becyn sydd orau i chi.
Chwilio am becyn

Ydych chi eisiau rheoli eich eiddo eich hun?

Ydych chi am fod yn gyfrifol am yr holl waith atgyweirio?

Pecyn Efydd

Pecyn Arian

Pecyn Aur

Dolenni defnyddiol a Lawrlwythiadau